ADO A26S XE xe đạp điện
1
A26S XE Pin
1
Giá đỡ điện thoại di động
1
Máy bơm không khí
1
Bộ công cụ cài đặt
1
42V 2A Battery bộ sạc
1
kệ phía sau
1
cặp chắn bùn
1
Cặp bàn đạp
1