Chúng tôi là ai?

Địa chỉ trang web chính thức của ADO: www.adoebike.vn

Đánh giá

Khi khách hàng truy cập web để lại bình luận, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được hiển thị trong biểu mẫu cũng như địa chỉ IP của khách hàng và tìm kiếm chuỗi người dùng để hỗ trợ phát hiện thư rác.
Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ email của bạncó thể được cung cấp đến dịch vụ Gravatar để xác nhận xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt đánh giá của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai cùng với nội dung nhận xét của bạn.


Phương tiện truyền thông
Nếu bạn tải hình ảnh lên website, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies
Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị hủy khi bạn đóng trình duyệt.
Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn sẽ hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie màn hình lựa chọn sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn "Ghi nhớ tôi", thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.
Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác
Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động chính xác giống như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.
Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?
Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đặt lại trong email.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?
Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét đó và những dữ liệu của nhận xét đó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận diện và phê duyệt những nhận xét tiếp theo thay vì giữ chúng trong phần chờ phê duyệt.
Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ thay đổi tên người dùng). Quản trị viên cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của mình?
Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu xuất tệp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn. Không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn
Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.