Hủy bỏ

Chúng tôi chấp nhận hủy đơn hàng trước khi sản phẩm được vận chuyển hoặc sản xuất. Nếu đơn hàng bị hủy, bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ. Chúng tôi không thể hủy đơn hàng nếu sản phẩm đã được chuyển đi.

Trả lại (nếu có)

Chúng tôi chấp nhận trả lại sản phẩm. Khách hàng có quyền yêu cầu hoàn trả trong vòng 14 ngày sau khi giao sản phẩm.
Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng như lúc bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc. Để hoàn tất việc hoàn trả của bạn, chúng tôi yêu cầu biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng. Vui lòng yêu cầu dịch vụ khách hàng của chúng tôi để đảm bảo bạn gửi gói hàng đến đúng địa chỉ.

Ghi chú

Các mặt hàng đặt hàng tùy chỉnh hoặc cá nhân hóa không có quyền hoàn tiền trong 14 ngày.
Nếu việc trả lại hàng là do người tiêu dùng gây ra, người tiêu dùng phải chịu phí vận chuyển. Lệ phí cụ thể phải dựa trên công ty chuyển phát nhanh mà bạn chọn.

Nếu vì lý do của chúng tôi mà hàng nhận được bị hư hỏng hoặc không đúng mẫu mã thì người tiêu dùng không phải chịu phí vận chuyển vì lý do này.

Người tiêu dùng không phải trả phí hoàn kho khi trả lại sản phẩm.;


Hoàn tiền (nếu có)

Sau khi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo về việc nhận được qua email. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn. Nếu bạn được chấp thuận thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu (nếu có)

Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.
Sau đó, hãy liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian trước khi khoản tiền hoàn lại của bạn được đăng chính thức. Tiếp theo hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi khoản hoàn trả được đăng. Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ jennifer@adoebike.com.

Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ jennifer@adoebike.com để nhận địa chỉ trả lại.