ADO A26S XE
1
A26S XE Battery
1
Mobile Phone Holder
1
Air Pump
1
Set of Installation Tool
1
42V 2A Battery Charger
1
Rear shelf
1
Pair of Fenders
1
Pair of Pedals
1

ADO Brand Warranty Policy

Chính sách bảo hành Xe đạp trợ lực điện ADO

Thời hạn bảo hành và Chính sách bảo hành cho khách hàng
Warranty Period And Target Audience Terms

I. Phạm vi dịch vụ Bảo hành - Service object
Dành cho người dùng đã mua sản phẩm của thương hiệu ADO tại các cửa hàng chính
hãng trực tuyến và ngoại tuyến. Users who purchase ADO brand products in the of icially authorized online and of line stores.

II. Nội dung dịch vụ - Service Content
Thương hiệu ADO cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ và bảo hành sản phẩm cho
người dùng khi lắp đặt và sử dụng sản phẩm thương hiệu ADO.

ADO brand commits to providing technology consulting and product maintenance services for users when installing and
using ADO brand products.

III. Trung tâm chăm sóc khách hàng hậu mãi - After-sales Service Centers

IV. Chính sách dịch vụ kĩ thuật hậu mãi - Technical After-Sales Service Policy


4.1. Hỗ trợ kĩ thuật trọn đời - Lifelong Technical Support


Thương hiệu ADO cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn đời cho người dùng ADO. Bất
cứ điều gì bạn cần, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

ADO brand commits to providing lifetime technical service to ADO users. Anything you need,please contact with us.

4.2. Dịch vụ bảo hành miễn phí - Free Maintenance Service

Theo chế độ bảo hành, nếu sản phẩm có vấn đề về chất lượng, thương hiệu ADO cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí cho người dùng, cụ thể như sau:


Under the warranty, if product quality issues, ADO brand commits to providing free maintenance service for users, as the follows:

Vui lòng liên hệ với cửa hàng đại lý và cung cấp những thông tin sau:

Please contact the of line dealer store and provide the following information:

1) Hóa đơn mua hàng / Order receipt
2) Số hóa đơn: số khung, tên khách hàng, mã động cơ
Order number: frame number, customer name, motor code

3) Ngày mua hàng / Date of purchase

4) Mẫu xe / Model
5) Miêu tả lỗi / Fault reason

6) Hình ảnh và video cho lỗi xe / Failure video and photos

4.3. Dịch vụ bảo hành có trả phí - Paid Maintenance Service

Nếu sản phẩm ADO bất thường vì những lý do sau, thương hiệu ADO sẽ cung cấp dịch vụ
tư vấn công nghệ miễn phí và bảo trì trả phí cho người dùng:

If the ADO product is abnormal because of the following reasons, ADO brand will provide free technology consulting and paid maintenance services for user

1) Hư hỏng do lắp đặt các bộ phận không chính hãng lên xe đạp;

Damage caused by using the unoriginal parts to install the bike;

2) Các bộ phận hoặc sản phẩm quá hạn bảo hành;
The parts or products which is over-due warranty time;
3) Hư hỏng do sử dụng, sửa chữa, bảo trì không đúng cách;
Damage caused by improper using, repairing and maintain;
4) Thiệt hại do thiên tai, thiệt hại thủ công;
Damage caused by the nature disaster, manual damage;

5) Không thể cung cấp bằng chứng như video hoặc hình ảnh;

Can not provide the evidence like video or picture;
6) Hư hỏng do sửa đổi, thêm bớt các bộ phận;

Damage caused by the revising, adding or reducing the parts;
7) Các bộ phận có khả năng bị mòn, như lớp phủ, lốp xe, xích, bàn đạp, v.v;
The parts which are wearing parts, like the coating, inner tube, chain, pedal, etc.;
8) Thiệt hại do ngâm nước;
The damage caused by the water inflow;