DECE 300C xe đạp điện
1
DECE 300C Pin
1
bộ sạc
1
Bộ công cụ cài đặt
1
Máy bơm không khí
1
Giá đỡ điện thoại di động
1
cặp chắn bùn
1
Cặp bàn đạp
1